Nyheter

100 nya hotellrum och ett stambyte!

100 nya hotellrum och ett stambyte!

Triclima genomför just nu två omfattande uppdrag i fastigheten där Elite Palace Hotel är belägen på Sankt Eriksgatan i Stockholm. Dels ett stort ombyggnadsprojekt där Triclima har vs-entreprenaden när 100 nya hotellrum byggs till i det som tidigare varit...

Stor ombyggnation under full drift i norra Frescati!

Stor ombyggnation under full drift i norra Frescati!

Triclima hade utförandeentreprenaden när Akademiska Hus bytte ut hela köldbärarsystemet i de fem våningar höga Laboratoriehusen D, E och F i norra Frescati. Triclimas uppdrag var att under full drift byta ut det gamla köldbärarsystemet KB 300 mot ett nytt, vilket...

Vs-entreprenad med specialistkompetens!

Vs-entreprenad med specialistkompetens!

Triclima Installation genomförde vs-entreprenaden när Labkyl på uppdrag av Danderyds kommun energieffektiviserade och klimatsäkrarade två isbanor på Stockhagens IP. Danderyds kommun har som mål att minska energianvändningen i kommunala byggnader med 3% per år. Isbanor...

Stort uppdrag i nybyggnation åt Reomti Bygg!

Stort uppdrag i nybyggnation åt Reomti Bygg!

Triclima ansvarar för vs-installationerna när fyra, upp till 17 våningar höga flerbostadshus byggs i kv. Oxford (hus Sopranen och Tenoren) samt i kv. Coimbra (hus Alten och Basen) i Hagastaden. Totalt kommer byggnaderna inrymma 263 lägenheter samt faciliteter som gym,...