Vi arbetar hållbart.

Vi arbetar för att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att utgå från de globala hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030. Vi arbetar också efter Lean-metoden som innebär ständig utveckling men också minskat spill i form av tid, transporter, material mm.

Våra ledord

9

Visionsdrivna

9

Värdeskapande

9

Kvalitetsfokuserade

Agenda 2030

Vi har valt att fokusera på de mål som är relevanta för vår bransch och där vi känner att vi kan påverka mest.

2015 tog FNs 193 medlemsländer beslut om Agenda 2030, en universell plan som inrymmer hållbarhetsmål för global utveckling. Vi har valt att fokusera på de mål som är relevanta för vår bransch och där vi känner att vi kan påverka mest.

  • Minimera vår egen och våra kunders klimatpåverkan
  • Arbeta för en hållbar resursanvändning
  • Gott ledarskap och trygg ekonomi
  • Bra arbetsmiljö och utvecklande arbetsklimat för alla
  • Arbeta för jämställdhet och mångfald
  • Etisk syn på inköp av varor, produkter och tjänster
  • Främja mänskliga rättigheter
  • Alltid agera enligt etiska affärsmetoder
  • Visa lokalt samhällsengagemang
  • Vara transparent med kunder, leverantörer och medarbetare