Få saker är så krävande för en inomhusmiljö som ett SPA med poolanläggning. Kombinationen av varmt vatten, klor och kondens skapar ett aggressivt klimat som bokstavligt talar äter metall.  Det var förutsättningarna när Triclima fick i uppdrag av Elite Palace...