Vi skapar värde i dina projekt

Triclimas mål är att leverera kostnadseffektiva projekt av högsta kvalitet till lägsta resursanvändning. Från projektering och installation till service och underhåll av fastigheter och anläggningar.

Så hjälper vi dig:

Projektering

Vi hjälper er att ta fram VVS-konstruktioner och tekniska lösningar. 

 

Installation

Vi gör kvalitetsinstallationer som uppfyller era mål, krav och behov.

Service & Underhåll

Få hjälp att skapa en bra Livscykelkostnad, minimera driftstörningar och fel.

Triclima är en komplett rörinstallatör inom teknikdelarna: process, värme, vatten, kyla och sanitet.

Projektering

Vi kan alla typer av klimat- och energisystem.

Kanske har du en idé om hur du skulle vilja använda en anläggning vare sig det är ett kontor, en skola, bostäder eller någon form av tillverkning? I projekteringsfasen finns rätt förutsättningar för att förverkliga din idé och skapa ett framgångsrikt projekt. Vi ser gärna att slutresultatet överträffar dina förväntningar. När vi är med från start kan vi föreslå exakt vad ni behöver och därmed säkerställa att alla system fungerar optimalt i samverkan med din anläggning och dess användare. 

Best Practice världen över visar på att det är både enklare och mer kostnadseffektivt att påverka slutresultatet i ett tidigt skede. Det är här vi kan reglera värdeflöden, slöserier och hur effektivt vi skapar värde. Låt oss bara veta din idé och behov, så sköter vi resten.

Så utförs Projektering för vvs-konstruktioner

  • Vi fastställer din organisations vision, behov och kravställning.
  • Projektering tillsammans med arkitekt, projektledare och andra UE/yrkeskategorier.

  Utifrån vision, erfarenheter och unika regler skapas:

  • En granskningshandling som din organisation får ta ställning till.
  • Vidare tas en bygghandling fram.

   

  Installation

  Lyckade installationer.

  Hur når man 100% måluppfyllnad i ett projekt? Genom hela installationsprocessen arbetar vi efter devisen att minimera slöserier så att maximalt med tid kan ägnas åt värdeskapande. Därför lägger vi stor vikt vid kompetens och att den finns där värdet skapas. Vi gör vår personal delaktig i allt förbättringsarbete för att skapa engagemang. 

  Tillsammans med dig som beställare, involverade entreprenörer samt partners, arbetar vi så effektivt som möjligt med blicken mot slutmålet. Vi vet att din trygghet ligger lika mycket i tilliten att projektet går i mål i tid som att du löpande informeras om dess status. Vi har en bra och tydlig kommunikation där vi löser utmaningar och frågor tillsammans.

  Vi har kapacitet att ta på oss omfattande entreprenader.
  Moment och delar som ingår: Provning och driftsättning.

  Objektstyper:

  • Nybyggnad,
  • Tillbyggnad,
  • Ombyggnad.
  • Ishallar
  • Energicentraler
  • Fjärrvärme och Fjärrkyla
  • Restaurangkök och storkök
  • Hyresgästanpassningar
  • Spa-anläggningar
  • Processanläggningar
  • Butikskyla
  • Flerbostadshus och prefab samt modulhus

  Service & Underhåll

  När en installation är klar så gäller det att få en bra livslängd och livscykelkostnad med så få driftstörningar som möjligt. Att skapa kontroll genom proaktiv service och underhåll är det bästa sättet att lyckas med detta.

  Utförda entreprenader

  På redan utförda entreprenader erbjuder vi Objektsanapassade Serviceavtal så att du hela tiden har koll på dina installationers status och kan planera för deras framtida underhåll och kostnader. Kontroll är trygghet!

   

  Entreprenader

  Totalentreprenad. Projekt från start till mål.

  Vi har kapacitet att ta på oss omfattande entreprenader där vi hjälper er att ta fram systemförslag, systemlösningar och står för provning och driftsättning.

   

  Vi arbetar med:

  • Nybyggnad, Tillbyggnad, Ombyggnad
  • Ishallar
  • Energicentraler
  • Fjärrvärme och Fjärrkyla
  • Hyresgästanpassningar