Vi förverkligar din vision.

Välkommen till Triclima installation. Vi hjälper ditt företag med totalentreprenader inom process, värme, vatten, kyla och sanitet. Låt oss förverkliga din idé från projektering till installation.

Från projektering till utförande.

När du anlitar Triclima får du inte bara en komplett rörinstallatör, du kan även få hjälp med projektering. Vi är gärna med i ett tidigt skede eftersom det är i projekteringsfasen vi kan göra störst skillnad för ditt projekt.

Våra tjänster

Projektering

Projektering av vvs-system vid byggnation och installation. Vi hjälper dig att nå slutmålen.

Installation

Vi utför effektiva och kvalitativa installationer vid byggnation och installation.

Service & Underhåll

När du vill minimera driftstörningar och fel, ha bra livslängd och livscykelkostnad. 

Triclima är:

9

Visionsdrivna

För att projektet ska återspegla din vision fokuserar vi på att göra rätt från början. Det gör vi genom öppenhet och samarbete. 

9

Värdeskapande

Vi vill alltid skapa värde. Därför jobbar vi hårt för att vara innovativa och klimatorienterade med målet att förbättra Livscykelkostnaden i varje projekt.

9

Kvalitetsfokuserade

Vi arbetar med förbättringar enligt de främsta filosofierna om kvalitet och effektivitet med fokus på 100% måluppfyllnad i alla projekt.

Nyheter

Förstklassiga rörinstallationer sedan 1992

Triclima har funnits i mer än 25 år och har genom vår långa erfarenhet blivit något av experter på att förverkliga våra kunders önskemål och leverera  vvs-installationer som är ekonomiskt hållbara över tid.