Ny saneringshall i Hagalund!

Ny saneringshall i Hagalund!

Triclima hade utförandeentreprenaden när Jernhusen i samverkan med IN3PRENÖR byggde en ny saneringshall i Hagalund. Hallen är placerad mitt i Hagalunds bangård med spår på alla sidor vilket ställde höga krav på logistik till och från arbetsplatsen. I den nybyggda...
 Stor VS-entreprenad vid nybyggnation på Ekerö!

 Stor VS-entreprenad vid nybyggnation på Ekerö!

Triclima Installation har hela vs-installationen när det byggs 100 nya bostadsrättslägenheter och två kommersiella lokaler i Kvarteret Tegelbruket vid Ekerö Centrum. Installationerna Triclima genomför i fastigheten är fjärrvärmecentral och värmeåtervinning från...
Omfattande renovering av seniorboende!

Omfattande renovering av seniorboende!

När SH bygg på uppdrag av Rikshem och Nacka kommun gjorde en om-och tillbyggnad av Talliden seniorcenter ansvarade Triclima för teknikdisciplinerna vs, kyla, el samt ventilation i den första av tre etapper. Talliden seniorcenter genomgår en omfattande renovering i...
Triclima arbetar hållbart!

Triclima arbetar hållbart!

Vi arbetar för att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom utgå från de globala hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030. Vi arbetar också efter Lean-metoden som innebär ständig utveckling men också minskat spill i form av tid, transporter, material m m.Agenda 2030!...