Din vision är

vår mission

Vi arbetar varje dag för att skapa långsiktiga och livskraftiga inomhusklimat som avspeglar våra kunders visioner.

Triclima betyder tre klimat på latin

Kundens Klimat

Vi tänker på det långsiktiga klimatet i våra installationer. Därför anpassas värme, kyla, vatten, sanitet efter din verksamhet för att installationen ska bli kostnadseffektiv.

Jordens Klimat

Vi bryr oss om jordens klimat. Därför visar vi klimat- och miljöhänsyn i vårt företag likväl som i varje projekt.

Livscykelkostnad

LCC, vi tillhandahåller installationer som över tid är ekonomiskt hållbara.

Vi skapar livskraftiga inomhusklimat

Triclima som tidigare hette Carléns Rör är ett starkt syftesdrivet bolag. Det har vi varit sedan starten 1992. Triclima är latin och betyder tre klimat. Vårt nya namn symboliserar vårt syfte.

1.

Optimalt inomhusklimat

Klimatet som den färdiga installationen skapar.

2.

Kostnadseffektivt Klimat

Det ekonomiska klimatet för dig som beställare. Direkt kopplat till installationsprojektet. Men även genom hela dess livslängd (LCC).

3.

Klimatpåverkan på jorden 

Vårt hållbarhetsarbete och klimatpåverkan på vår jord ska alltid minimeras.

En rörinstallation är väl precis som det låter, en installation av rör helt enkelt. Svaret är både ja och nej beroende på perspektiv. Och perspektiv är något vi väljer. På Triclima har vi alltid valt att se rörinstallationer ur ett mångsidigt och långsiktigt perspektiv. Varför gör vi det? För vi vet att installationer av rör påverkar många människor, under lång tid. Dessutom berörs även de som inte har att göra med den specifika installationen. Allt vi gör påverkar ju både miljö och klimat. 

 

Är du beställare med fokus på din affär, förstår du säkert vinsten med detta då du vet att dina medarbetare, kunder eller hyresgäster samt alla yrkesgrupper i ditt projekt gynnas av syftesdriven installation.

Triclima strävar inte bara efter att bli en stor aktör i Mälardalen, vi vill också vara den rörinstallatör som bäst lyckas förverkliga våra kunders idéer och skräddarsy lösningar anpassade efter deras behov.

Vi gör lite mer än vvs-installationer

9

Vi driver projekt, totalentreprenader

9

Vi förverkligar dina visioner

9

Vi kan göra skillnad när vi får vara med från start

År på Marknaden

Avslutade projekt

På fältet

På kontoret