Triclima hade utförandeentreprenaden när Jernhusen i samverkan med IN3PRENÖR byggde en ny saneringshall i Hagalund. Hallen är placerad mitt i Hagalunds bangård med spår på alla sidor vilket ställde höga krav på logistik till och från arbetsplatsen. I den nybyggda...