Integritetspolicy

Du ska kunna känna dig trygg med vår hantering

Vad är GDPR?

Från den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning (GDPR). Lagen ersätter tidigare PUL och gäller inom hela EU och även i några länder som har påhängsavtal. I korthet går lagen ut på att ge individen större insyn, trygghet och rättigheter över de personuppgifter som samlas in av företag och myndigheter.

Personuppgifter är information som kan användas för att identifiera en enskild person som t.ex. namn, e-postadress och telefonnummer. Vi sparar dina uppgifter i egenskap av att du är anställd i ett företag som Triclima AB har ett avtal med (med rättslig grund enligt Avtalsförfarande).

Även om det inte är du själv som har tecknat avtalet ses det av vikt att vi kan kommunicera med dig för att informera om nyheter, kampanjer, prisförändringar eller annan viktig information som rör affärerna, knutna till avtalet (enligt s.k. intresseavvägning).

Personuppgiftsansvar

Triclima AB är personuppgiftsansvarig. Information om hur du kontaktar oss finns under huvudrubriken på vår hemsida. Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Vid klagomål kan du anmäla vår behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten https://www.datainspektionen.se/

Vilka uppgifter sparas och varför

På Triclima AB sparar vi personuppgifter (namn, telefon, epost) om våra kunders kontaktpersoner. Denna data samlas in vid avtalstillfället och sparas skyddat i vårt affärssystem, som i sin tur finns på våra egna servrar. Personuppgifter (namn, epost) används också i det program vi skickar mail från. Vi sparar uppgifterna för att kunna segmentera våra utskick och göra dem mer personliga. Personuppgifterna samlas in utifrån ett avtalsförhållande.

Personuppgifter kan också samlas in i samband med supportärenden där du blir kontaktperson. I sådana fall kan vi komma att använda dina persondata också i vårt servicesystem och mail-program, för att vi ska kunna kontakta dig vid eventuella serviceärenden och historiskt följa serviceärenden för att kunna ge bättre hjälp vid behov.

Vi kan också spara kommunikation som vi får via e-post och webb-formulär. Vi behandlar bara dina personuppgifter för vissa specifika ändamål och när vi har en rättslig grund att göra det. Det vanligaste ändamålet som vi behandlar dina personuppgifter för, är för att dokumentera, administrera och fullgöra avtal som vi har med dig. Vi behöver samla in personuppgifter för det här ändamålet för att vi ska kunna ingå avtal med dig.

Dina personuppgifter sparas med stöd av en intresseavvägning då det finns ett gemensamt intresse för oss som leverantör/kund i att du som kund/kontaktperson har aktuell information om öppettider, produkter, kampanjer och priser. Dina personuppgifter sparas i upp till 12 månader efter avslutat avtal.

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att skicka ut undersökningar till dig. Detta görs för att förbättra våra tjänster och/eller för att undersöka marknaden. Det är alltid frivilligt att delta i våra marknadsundersökningar.

Ovanstående användning av personuppgifter är tillåten enligt gällande dataskyddslagstiftning. Behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyften sker huvudsakligen med stöd av vårt berättigade intresse av sådan behandling, men kan i vissa fall, där det föreskrivs av lagen, kräva ditt samtycke.

Vi skyddar dina uppgifter

Vi använder oss av ett flertal tjänster för att förbättra hanteringen av administrativa tjänster som exempelvis myndighetskontakt, kundservice, finanstjänster, telefonsystem, molnbackup och analysverktyg. Med dessa tjänster kan vi komma att dela dina Personuppgifter och i förekommande fall regleras detta med avtal mellan Triclima AB och berörd leverantör, för att säkerställa att dina uppgifter behandlas med samma ansvar som hos oss ursprungligen.

Vår strävan är att, om möjligt, ha all processering av persondata inom EU/EES. I det fall det inte är möjligt säkerställer vi ett dataöverföringsavtal med aktuell tjänsteleverantör, för att de ska garantera behandling av dina uppgifter på samma säkra sätt som oss själva.

All företagsdata, inklusive personuppgifter, är skyddade med personliga inloggningskoder på samtliga enheter. Vi använder oss också av brandvägg och antivirus-program för att skydda oss och vår data från intrång.

Dina rättigheter, våra skyldigheter

Vi behandlar personuppgifter i syfte att efterfölja de krav lagen ställer. Som Personuppgiftsansvarig är Triclima AB skyldig att informera dig som kund/kontaktperson om hur dina uppgifter sparas och används. Triclima AB är också skyldig att kostnadsfritt medge en förfrågan om registerutdrag över individens sparade personuppgifter. Vidare har du rätt att motsäga dig att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring och/eller för automatiserat beslutsfattande.

Om du upptäcker att dina uppgifter ändrats eller av andra anledningar inte stämmer har du rätt att begära justering av uppgifterna. Du har också rätt att få dina uppgifter, som är lämnade enligt ditt samtycke, raderade. Detta gäller dock endast under förutsättning att uppgifterna inte krävs för rättslig grund eller enligt gällande avtalsförfarande.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina uppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, lagrar och använder informationen. Triclima AB kan komma att dela information med andra företag i koncernen i samband med leverans av produkter och tjänster. Triclima AB har aldrig och kommer aldrig att ge bort eller sälja adressuppgifter till tredje part.

Hemsida och cookies

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy. Ändringar av vår integritetspolicy kan komma att ske löpande och vi rekommenderar att du regelbundet tar del av uppdaterade villkor enligt denna policy.
Innehållet på vår webbplats ägs av Triclima AB eller har nyttjanderätt av densamma. Obehörig användning av materialet på webbplatsen kan bryta mot upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan svensk eller utländsk lagstiftning, och kan därför bli föremål för rättsliga åtgärder.

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi kan inte ansvara för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för våra besökare att hitta mer information inom specifika områden.

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på besökarens dator och finns för att underlätta enskilda användares aktiviteter. Den används till exempel vid funktioner som kräver att användaren loggar in, registrerar sig eller beställer något från webbplatsen.

Vidare används cookies för att kunna mäta antalet sidvisningar och besökare för våra interna statistiksystem samt åt vår leverantör av ett externt sådant.Informationen som samlas in beträffande statistik är anonym och innehåller vare sig namn, e-postadress eller några andra uppgifter som kan kopplas till en särskild person.

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden besökaren är inne och besöker en sida lagras cookien temporärt i besökarens dators minne, exempelvis för att hålla reda på vilket språk som har valts. Sessionscookies lagras inte under en längre tid i datorn, utan försvinner när webbläsaren stängs.

På denna webbplats används båda typer av cookies för att göra det lättare för dig att använda våra sidor. Om du inte vill acceptera användning av cookies enligt beskrivningen ovan kan du i din webbläsare ställa in så att inga cookies tillåts. Hur du gör detta beror på vilken webbläsare du använder, och skall därför framgå av hjälpinformationen för just din webbläsare. Tänk på att funktionaliteten på webbplatsen då kan begränsas. Triclima AB förbehåller sig rätten att när som helst revidera denna integritetspolicy.